پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

رنج پنهان (1396)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

رنج پنهان (1396)

X

در سال 53، مرگ جوانی در دانشگاه، برادر و دوستانش را برمی آشوبد. بحران آن سال ها، اختناق فضای موجود و شور جوانی، یوسف را وارد بازی پیچیده ای می کند که اسلحه و خشونت تنها راهکار عملی اوست. کار به جایی می رسد که او باید مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند و...

 
 

سریال

رنج پنهان (1396)

در سال 53، مرگ جوانی در دانشگاه، برادر و دوستانش را برمی آشوبد. بحران آن سال ها، اختناق فضای موجود و شور جوانی، یوسف را وارد بازی پیچیده ای می کند که اسلحه و خشونت تنها راهکار عملی اوست. کار به جایی می رسد که او باید مخفیانه در شهر تهران روزگار بگذراند و...

 
 

1398/11/15 3875
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+