پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي
152
-
الف
+

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻨﺪﺗﯿﻢ، دوﺳﺖ دارﯾﻢ ﺑﻔﻬﻤﯿﻢ

قسمت هفدهم سریال خاطره‌انگیز «وضعیت سفید» را امروز تماشا کنید.

قسمت هفدهم سریال خاطره‌انگیز «وضعیت سفید» را امروز تماشا کنید.

به گزارش آی‌فیلم، در این قسمت از سریال «وضعیت سفید خواهید دید: امیر در بیابان آتشی پیدا میکند و در نماز این دعا را میکند: رﺑﻨﺎ اﺗﻨﺎ ﻓﯽ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﺣﺴﻨﻪ و ﻓﯽ اﻻﺧﺮه اﻟﺤﺴﻨﻪ و ﻗﻨﺎ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر ؛ ﺧﺪاﯾﺎ .... دﻣﺘﻮن ﮔﺮم؛ دﻣﺘﻮن ﮔﺮم... ﭘﺲ ﺑﺬارﯾﺪ ازﺗﻮن ﺑﺨﻮام... ﺧﺪاﯾﺎﮐﻠﻦ ﺑﮕﻢ؟ ﯾﻪ ﮐﻠﻮم... ﻣﻦ ﯾﻪ نفهمم... ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﮐﻠﻦ ﺣﺎﻟﯿﻢ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺧﺪاﯾﺎ همه ﺷﻮاهد ﻧﺸﻮن ﻣﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻦ آدم ﻋﻘﻠﻤﻨﺪی ﻧﯿﺴﺘﻢ؛ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﺮآن همشم اﯾﻨﻄﻮری ﻧﺒﻮده ﮐﻪ ﮐﻠﻦ اﺻﻼ ﻧﺨﻮام آدم ﺑﺎﺷﻢ...ﻧﻪ!...ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ اﯾﻦ آﺧﺮﯾﺎ ﺧﯿﻠﯽ اوﻧﻮ اذﯾﺖ ﮐﺮدم؛ از رو نفهمی!... ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﻦ ﺧﻮدم از دﺳﺖ ﺧﻮدﻣﻢ ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﻢ؛ ﺧﻮدم از دﺳﺖ ﺧﻮدم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﻢ!... ﺧﻼﺻﻪ ﻟﻄﻔﺎ ﺧﺪاﯾﺎ ﯾﻪ ﮐﺎری ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﺎراﻣﻮ ﻗﺒﻞ از اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺠﺎﻣﺸﻮن ﺑﺪم بفهمم ..... اون ﻣﻐﺰ و اﯾﻦ ﻣﺦ رﯾﺸﻪ های ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ها و ﺑﯿﭽﺎرﮔﯿ هاﻣﻮ بفهمم ... ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺧﺪاﯾﺎ ﻣﺎ هم ﺑﻨﺪﺗﯿﻢ. دوﺳﺖ دارﯾﻢ بفهمیم...

بیشتر بخوانید:

تصاویر سریال وضعیت سفید

مشاهده و دانلود سریال وضعیت سفید

بر اساس این گزارش، سریال «وضعیت سفید» به صورت دو قسمتی، هر شب ساعت ۱۸ از آی‌فیلم فارسی پخش می‌شود و بازپخش آن نیز در دو نوبت ۲ بامداد و ۱۰ صبح روز بعد خواهد بود.

ه خ/ ص گ

نظر شما
ارسال نظر