پخش زنده
English عربي

باجناق‌ها (1383)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

باجناق‌ها (1383)

X

جلال سربلوک‌زاده و هوشنگ شادمان دو باجناقی هستند که سال‌های سال در همسایگی هم زندگی خوشی داشتند تا روزی که جلال سربلوک‌زاده بازنشسته می‌شود.

این بازنشستگی باعث اتفاقاتی در این خانواده‌ها می‌شود که ....

سریال

باجناق‌ها (1383)

جلال سربلوک‌زاده و هوشنگ شادمان دو باجناقی هستند که سال‌های سال در همسایگی هم زندگی خوشی داشتند تا روزی که جلال سربلوک‌زاده بازنشسته می‌شود.

این بازنشستگی باعث اتفاقاتی در این خانواده‌ها می‌شود که ....

1396/09/02
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+