پخش زنده
دانلود اپلیکیشن اندروید دانلود اپلیکیشن اندروید
English عربي

خاک و عشق (1387)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خاک و عشق (1387)

X

سامر دانشجوی لبنانی مقيم فرانسه پس از کشته شدن دوستش در يک حادثه تروريستی، به لبنان می آيد تا روزنامه ای تاسيس کند اما اين روزنامه پوششی برای فعاليت های افراد و جريانات خاص است. سامر سعی دارد با چاپ مقالات و اخبار با جهت گيری های خاص، ميان گروه های لبنانی تفرقه ايجاد کند. سامر با فعاليت خود در عرصه روزنامه نگاری مورد توجه سرويس های جاسوسی است و آنان می کوشند در جنگی که به زودی شروع خواهند کرد از روزنامه سامر به سود خويش بهره گيرند غافل از اينکه....

سریال

خاک و عشق (1387)

سامر دانشجوی لبنانی مقيم فرانسه پس از کشته شدن دوستش در يک حادثه تروريستی، به لبنان می آيد تا روزنامه ای تاسيس کند اما اين روزنامه پوششی برای فعاليت های افراد و جريانات خاص است. سامر سعی دارد با چاپ مقالات و اخبار با جهت گيری های خاص، ميان گروه های لبنانی تفرقه ايجاد کند. سامر با فعاليت خود در عرصه روزنامه نگاری مورد توجه سرويس های جاسوسی است و آنان می کوشند در جنگی که به زودی شروع خواهند کرد از روزنامه سامر به سود خويش بهره گيرند غافل از اينکه....

1399/02/29 3274
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+