پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

در میان خاکستر (1395)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

در میان خاکستر (1395)

X

خرمشهر بین سالهای 1357 تا 1359 یکی از پر التهاب ترین روزهای خود را می گذراند و یکی از دراماتیک ترین شخصیت ها در بستر این وقایع شهید مهدی آلبوغبیش است . مهدی آلبوغبیش ، معلمی است  که نقش فعالی در مبارزات انقلابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارد . پس از پیروزی انقلاب و با حمله رژیم بعث به خرمشهر ، مقاومت جوانان خرمشهری حول محور شهید محمدعلی جهان آرا ، شهید عبدالرضا موسوی و شهید مهدی آلبوغبیش شکل می گیرد و همین گروه های مقاومت با تجهیزات اندکی که دارند در برابر ارتش بعث که تصور تصرف چند ساعته خرمشهر را در ذهن دارد می ایستند و مقاومت چهل روزه ی خرمشهر را رقم می زنند. مقاومتی که هم اکنون نیز می تواند سرمشق جوانان قرار گیرد و امثال شهید مهدی آلبوغبیش را به مبدل به الگویی ماندگار برای جوانان ایران کند.

این سریال روایتگر وقایع خرمشهر در این سالهاست و به زندگی مبارزانی که در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر در برابر متجاوزان بعثی ایستادگی کردند می پردازد.

ارسطو خوش رزم، حمیدرضا محمدی، سوده ازقندی، ژاله کاظمی، ایمان سلگی، مرتضی حسنلو، فاطمه عریضی،حسین پوریده، رامین قربانی،سپیده علی محمدی،مسعود رحیم پور، امیرعلی مجلسی، محمدامیر زارع، مسعود کشاورز، شاهین نواصری، حامد جعفری کیا، مرتضی موفق و بهادر قشقایی بازیگران این سریال هستند.

سریال

در میان خاکستر (1395)

خرمشهر بین سالهای 1357 تا 1359 یکی از پر التهاب ترین روزهای خود را می گذراند و یکی از دراماتیک ترین شخصیت ها در بستر این وقایع شهید مهدی آلبوغبیش است . مهدی آلبوغبیش ، معلمی است  که نقش فعالی در مبارزات انقلابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی دارد . پس از پیروزی انقلاب و با حمله رژیم بعث به خرمشهر ، مقاومت جوانان خرمشهری حول محور شهید محمدعلی جهان آرا ، شهید عبدالرضا موسوی و شهید مهدی آلبوغبیش شکل می گیرد و همین گروه های مقاومت با تجهیزات اندکی که دارند در برابر ارتش بعث که تصور تصرف چند ساعته خرمشهر را در ذهن دارد می ایستند و مقاومت چهل روزه ی خرمشهر را رقم می زنند. مقاومتی که هم اکنون نیز می تواند سرمشق جوانان قرار گیرد و امثال شهید مهدی آلبوغبیش را به مبدل به الگویی ماندگار برای جوانان ایران کند.

این سریال روایتگر وقایع خرمشهر در این سالهاست و به زندگی مبارزانی که در مقاومت ۳۴ روزه خرمشهر در برابر متجاوزان بعثی ایستادگی کردند می پردازد.

ارسطو خوش رزم، حمیدرضا محمدی، سوده ازقندی، ژاله کاظمی، ایمان سلگی، مرتضی حسنلو، فاطمه عریضی،حسین پوریده، رامین قربانی،سپیده علی محمدی،مسعود رحیم پور، امیرعلی مجلسی، محمدامیر زارع، مسعود کشاورز، شاهین نواصری، حامد جعفری کیا، مرتضی موفق و بهادر قشقایی بازیگران این سریال هستند.

1398/12/08 7337
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+