پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

چک برگشتی (1391)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

چک برگشتی (1391)

X

دکتر مشرفی  یکی از کاندیدهای مجلس است. مشاور او لطیف  باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود رویا، دو سکه به او بدهد. همین دو سکه باعث دردسر او و مشرفی می‌شود.

سریال

چک برگشتی (1391)

دکتر مشرفی  یکی از کاندیدهای مجلس است. مشاور او لطیف  باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود رویا، دو سکه به او بدهد. همین دو سکه باعث دردسر او و مشرفی می‌شود.

1398/08/15 8423
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+