پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

زمانی برای عاشقی (1392)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

زمانی برای عاشقی (1392)

X

"حاج مرتضی" می‌خواهد بعد از مدت زیادی دوباره گروه تعزیه‌اش را دور هم جمع کند، اما هرکدام از اعضای گروه به کاری مشغول هستند. حاج مرتضی مأیوس می‌شود، اما با اتفاقی که در زندگی‌اش رخ می‌دهد دوباره در صدد برگزاری تعزیه برمی‌آید.

 

 

سریال

زمانی برای عاشقی (1392)

"حاج مرتضی" می‌خواهد بعد از مدت زیادی دوباره گروه تعزیه‌اش را دور هم جمع کند، اما هرکدام از اعضای گروه به کاری مشغول هستند. حاج مرتضی مأیوس می‌شود، اما با اتفاقی که در زندگی‌اش رخ می‌دهد دوباره در صدد برگزاری تعزیه برمی‌آید.

 

 

1397/08/12 2632
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+