پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

کیفر (1393)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

کیفر (1393)

X

این سریال، به روایت زندگی دو دوست می پردازد که در اوج رفاقت به واسطه اتفاقی در دو سوی ترازوی عدالت مجبور به انتخاب می شوند و هر یک به دنبال گذشته خود می گردد. در حقیقت این مینی سریال کنکاشی است در سبک زندگی دو خانواده که هر کدام در مشکلاتی غوطهورند و با تدبیر و همدلی و آمیزهای دینی بر آن فائق می آیند اما…

سریال

کیفر (1393)

این سریال، به روایت زندگی دو دوست می پردازد که در اوج رفاقت به واسطه اتفاقی در دو سوی ترازوی عدالت مجبور به انتخاب می شوند و هر یک به دنبال گذشته خود می گردد. در حقیقت این مینی سریال کنکاشی است در سبک زندگی دو خانواده که هر کدام در مشکلاتی غوطهورند و با تدبیر و همدلی و آمیزهای دینی بر آن فائق می آیند اما…

1397/08/11 2241
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+