پخش زنده
English عربي

حیرانی (1390)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

حیرانی (1390)

X

"پولاد مرزبان" پس از سال‌ها غربت نشینی برای همراهی مادربزرگ بیمارش "مهربانو" به ایران بازمی گردد،  غافل از آن که ناگفته های مهربانو و آشنایی با خانواده "فرجام" او را به ورطه حیرانی می کشاند....
 

سریال

درحال پخش
حیرانی (1390)

"پولاد مرزبان" پس از سال‌ها غربت نشینی برای همراهی مادربزرگ بیمارش "مهربانو" به ایران بازمی گردد،  غافل از آن که ناگفته های مهربانو و آشنایی با خانواده "فرجام" او را به ورطه حیرانی می کشاند....
 

1397/07/18
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+