پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

دبیرستان خضراء (1374)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

دبیرستان خضراء (1374)

X

"خانم معتمدی" دبیر پرورشی آموزش و پرورش در حکم جدیدش مامور می‌شود به دبیرستان خضراء برود تا ادامه خدمتش را آنجا بگذراند اما این دبیرستان با دبیرستان‌های دیگری که خانم معتمدی در آنها خدمت می‌کرد فرق دارد...

سریال

دبیرستان خضراء (1374)

"خانم معتمدی" دبیر پرورشی آموزش و پرورش در حکم جدیدش مامور می‌شود به دبیرستان خضراء برود تا ادامه خدمتش را آنجا بگذراند اما این دبیرستان با دبیرستان‌های دیگری که خانم معتمدی در آنها خدمت می‌کرد فرق دارد...

1397/07/07 3120
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+