پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

کمین (1380)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

کمین (1380)

X

زهره به همراه فرزند خردسالش، به محله ای در اين محله با چندين خانواده آشنا می شود که هرکدام درگيری ها و مشکلات خاص خود را دارند. زن در جستجوی مردی به اين محله آمده که عامل تباهي زندگی و ويرانی کانون خانواده اش بوده و او را در شرايطی مي يابد که آشوب و فتنه ديگری را درخانه ای ديگر تدارک می بيند و...

سریال

کمین (1380)

زهره به همراه فرزند خردسالش، به محله ای در اين محله با چندين خانواده آشنا می شود که هرکدام درگيری ها و مشکلات خاص خود را دارند. زن در جستجوی مردی به اين محله آمده که عامل تباهي زندگی و ويرانی کانون خانواده اش بوده و او را در شرايطی مي يابد که آشوب و فتنه ديگری را درخانه ای ديگر تدارک می بيند و...

1397/02/17 293
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+