پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

پریدخت (1386)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

پریدخت (1386)

X

"پریدخت" دختر یکی از معتمدین بازار، چند روزی از "نصرت" پسر پهلوان ده که به خاطر اجرا نکردن فرمان تیر از حادثه گوهر شاد فرای و زخمی شده است پرستاری می‌کند. نصرت و پریدخت عاشق هم می‌شوند و با هم ازدواج می‌کنند. "نادر" دوست قدیمی نصرت و پسر خان به او کمک می‌کند تا  از این مخمصه رها شود اما در این بین عاشق پریدخت می‌شود...

سریال

پریدخت (1386)

"پریدخت" دختر یکی از معتمدین بازار، چند روزی از "نصرت" پسر پهلوان ده که به خاطر اجرا نکردن فرمان تیر از حادثه گوهر شاد فرای و زخمی شده است پرستاری می‌کند. نصرت و پریدخت عاشق هم می‌شوند و با هم ازدواج می‌کنند. "نادر" دوست قدیمی نصرت و پسر خان به او کمک می‌کند تا  از این مخمصه رها شود اما در این بین عاشق پریدخت می‌شود...

1395/08/07 1333
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+