پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
مختارنامه
English عربي

خانه بی پرنده (1388)

X
نظر شما
ارسال نظر
+

خانه بی پرنده (1388)

X

دختری به نام زهرا در ۲ سالگی و در آغاز جنگ تحمیلی مفقود می‌شود. حاج‌عباس مودت و مرضیه، پدر و مادر زهرا، در طول این سال‌ها به دنبال یافتن فرزند خود هستند اما موفق به یافتنش نمی شوند. تا اینکه پس از ۲۷ سال ناگهان دخترشان پیدا می‌شود و...

سریال

خانه بی پرنده (1388)

دختری به نام زهرا در ۲ سالگی و در آغاز جنگ تحمیلی مفقود می‌شود. حاج‌عباس مودت و مرضیه، پدر و مادر زهرا، در طول این سال‌ها به دنبال یافتن فرزند خود هستند اما موفق به یافتنش نمی شوند. تا اینکه پس از ۲۷ سال ناگهان دخترشان پیدا می‌شود و...

1395/07/23 1533
بیشتر...
نظرات شما
آنونس
قسمت های پخش شده
+