پخش زنده
English عربي

فرهنگ و هنر

«موج کوتاه» در آستانه نمایش
-
الف
+

فیلم کوتاه «موج کوتاه» آماده نمایش می‌شود

فیلم کوتاه «موج کوتاه» با اتمام مراحل فنی در آستانه نمایش قرار گرفت.