پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي
140
-
الف
+

فیلم‌های سینمایی روی پرده چقدر فروختند؟

تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران اعلام شد.

به گزارش آی‌فیلم، تازه ترین آمار فروش فیلم های سینمایی در حال اکران  وکم فروش ترین و پر فروش ترین فیلم ها اعلام شد.

 

فیلم فروش (به تومان) روزهای اکران
«مطرب»  ۳۵میلیارد و ۱۰۰میلیون ۷۵روز
«چشم و گوش بسته»  ۱۱میلیارد و۲۰۰میلیون ۷۵روز
«زیرنظر»  ۶میلیارد و ۱۰۰میلیون ۲۶روز
«منطقه پرواز ممنوع»   ۵میلیارد و ۴۴۰ میلیون ۷۵روز
«بنیامین»   ۴میلیارد و ۲۰۰میلیون ۷۵روز
«جهان با من برقص»  ۳میلیارد و ۵۰۰میلیون ۱۹روز
«جاندار»   ۳میلیارد و ۳۰۰میلیون ۴۰روز
«بیست و سه نفر»  یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون ۴۰روز
«آشفتگی»  ۵۵۰میلیون ۳۳روز
«سونامی»   ۳۱۰میلیون ۲۶روز
«اژدر»  ۳۰۰میلیون ۱۵روز
«مشت آخر»   ۲۰۰میلیون ۳۳روز
«امیر»  ۶۰میلیون ۹روز
«اولین امضاء برای رعنا»   ۸میلیون ۹روز
«کاتی و ستاره»  ۴میلیون ۲روز
«قطار آن شب»  ۲میلیون ۲روز

ه خ/ ص گ

نظر شما
ارسال نظر