پخش زنده
دانلود اپلیکیشن
English عربي

فرهنگ و هنر

«استر و پادشاه» نمایانگر فرهنگ هالیوودی
-
الف
+

«استر و پادشاه» نمایانگر فرهنگ هالیوودی

فیلم «استر و پادشاه» در تحلیل نهایی، بازنمایی فرهنگ غربی و رومی است تا تاریخ و فرهنگ ایران هخامنشی.