پخش زنده
English عربي

ایرانگردی

طبیعت

دریاچه قو جواهرده، یک منطقه تفریحی بسیار زیبا است که در چند کیلومتری جواهرده از طریق جاده‌ای خاکی به طول یکی دو کیلومتر می‌توان به آن رسید.

انتخاب استان

+